روزهای هفته برای من در این روزها!

شاید زمانی این موضوع برام فرق میکرد اما الان برای من اینطوریه! 

من روزهای شنبه رو بیشتر از هر روز دیگری دوست دارم! اون هم به خاطر اینکه تقریباً از هر چیزی فارغ هستی! اگر سر کار هم بروی زیاد نیاز نیست مثل روزهای دیگه جدی باشی و در ضمن شنبه شب میتونی تا دیر وقت بیدار باشی و هر کاری که دوست داری بکنی چون فرداش یکشنبه است! سکوت وحشتناک روزهای یکشنبه بعدازظهر رو (که همین الان هم هست) رو اصلاً و ابداً دوست ندارم. خیلی بده.

کاش آدم اون قدر بی نیاز از این دنیا باشه که هر روز براش شنبه باشه! 


منبع این نوشته : منبع
روزهای ,دوست